Khoá tu Mùa Xuân 1 tháng từ ngày 16/1 – 29/2 Nhuần/Quý Mão

Thiền tự Quy Sơn thông báo khoá tu Mùa Xuân hơn 2 tháng từ 16/1...

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 23.1.2023

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn giờ Việt Nam tối thứ 2 hằng tuần từ...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 19/1/2023

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5  hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 16.1.2023

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn giờ Việt Nam tối thứ 2 hằng tuần từ...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 14/1/2023

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 14/1/2023 (23/12/Nhâm Dần). Hòa...

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 9.1.2023

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn giờ Việt Nam tối thứ 2 hằng tuần từ...

Khoá tập huấn chuyên ngành hướng dẫn phật tử tối thứ 6 ngày 6/1/2023

Lớp học tập huấn chuyên ngành hướng dẫn phật tử tối thứ 6 từ 19h-20h,...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 05/01/2023 (14/12/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5  hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Chùa Tam Bảo, Đồng Tháp, tổ chức Mãn Kiết Đông ngày 12/12/Nhâm Dần (03/01/2023)

Chùa Tam Bảo, Nha Mân, Đồng Tháp tổ chức Lễ Mãn Kiết Đông, chiều lúc...

Chùa Tam Bảo, Nha Mân, Đồng Tháp tổ chức Lễ Mãn Kiết Đông, chiều lúc 6h30 ngày 3/01/2023 (12/12/Nhâm Dần)

Chùa Tam Bảo, Nha Mân, Đồng Tháp tổ chức Lễ Mãn Kiết Đông, chiều lúc...