Monthly Archives: Tháng Năm 2022

Lễ Thỉnh Xá Lợi Thiền Sư Thích Duy Lực từ Thiền Viện Duy Lực về Thiền Viện Linh Sơn ngày 27/05/2022

Hòa thượng Thích Minh Hiền Trưởng Tông Phong Tổ Sư Thiền cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni trong Tông Phong tổ chức Lễ Cung Thỉnh Xá Lợi Thiền Sư Thích Duy Lực từ Thiền Viện Duy Lực ở Đồng Nai về Thiền Viện Linh Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ngày 27/05/2022 (27/04/Nhâm Dần). Thiền Viện […]

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 26/05/2022 (26/04/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày 26/05/2022 (26/04/Nhâm Dần). Thượng tọa Thích Minh Ngọc giảng đề tài: TẠI SAO PHẢI THAM THIỀN ? Kính mời quý vị tham gia lớp học bấm vào bảng thông báo phía dưới là vào lớp học.

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 19/05/2022 (19/04/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày 19/05/2022 (19/04/Nhâm Dần). Thượng tọa Thích Nhựt Tây giảng đề tài: MÊ THÂN DỤNG TÂM, NGỘ THÂN DỤNG TÂM. Kính mời quý vị tham gia lớp học bấm vào bảng thông báo phía dưới là vào lớp học.

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 12/05/2022 (12/04/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày 12/05/2022 (12/04/Nhâm Dần). Thượng tọa Thích Duy Trấn giảng đề tài: Làm Sạch Môi Trường Đón Nhận Phật Đản. Kính mời quý vị tham gia lớp học bấm vào bảng thông báo phía dưới là vào lớp học.