Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 8/2/Quý Mão (27/2/2023)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 23/2/2023

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 1/2/Quý Mão (20/2/2023)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 18/2/2023

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 18/2/2023 (28/1/Quý Mão). Hòa...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 16/2/2023

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5  hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối nay chủ nhật từ 18h30-20h30, ngày 12/2/2023

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối nay chủ nhật từ 18h30-20h30. Ngày 12/2/2023...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 11/2/2023

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 11/2/2023 (21/1/Quý Mão). Hòa...

Thiền Tự Quy Sơn mở khoá Tu Mùa Xuân 16/1/Quý Mão (6/2/2023)

BRVT: Ngày 16/1/Quý Mão (6/2/2023) THIỀN TỰ QUY SƠN TỔ CHỨC MỞ KHOÁ TU MÙA...

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 6.2.2023

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn giờ Việt Nam tối thứ 2 hằng tuần từ...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 4/2/2023

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 4/2/2023 (14/1/Quý Mão). Hòa...