Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 31/8/2023(16/7/Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Đại Thừa Tuyệt Đối Luận – Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải

Đại Thừa Tuyệt Đối Luận - Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải [dflip id=”3844″ ][/dflip]

Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 28/8/2023 (13/7/ Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 26/8/2023 (21/7/Quý Mão)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 26/8/2023 (11/7/Quý Mão). Hòa...

Lễ Vu Lan và Lễ Mãn Hạ tại Trường Hạ Linh Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Thông báo Lễ Vu Lan và Lễ Mãn Hạ tại Trường hạ Thiền Viện Linh...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 17/8/2023(2/7/Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 12/8/2023 (26/6/Quý Mão)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 12/8/2023 (26/6/Quý Mão). Hòa...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 10/8/2023(24/6/Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Trao đổi công phu tham thiền tại Trường hạ Thiền Viện Linh Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng tối thứ 4, ngày 23/6/Quý Mão

Hoà thượng Thích Minh Hiền Trưởng Tông Phong Tổ Sư Thiền, Thiền chủ Trường Hạ...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 5/8/2023 (19/6/Quý Mão)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 5/8/2023 (19/6/Quý Mão). Hòa...