Monthly Archives: Tháng Tư 2022

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 28/04/2022 (28/03/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày 28/04/2022 (28/03/Nhâm Dần). Thượng tọa Thích Huệ Minh giảng đề tài: Tham Tổ Sư Thiền. Kính mời quý vị tham gia lớp học bấm vào bảng thông báo phía dưới là vào lớp học. Hướng dẫn cài đặt Zoom vào […]

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 21/04/2022 (21/03/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày 21/04/2022 (21/03/Nhâm Dần). Thượng tọa Thích Minh Ngọc giảng đề tài: Tham Thiền Chú Trọng Nghi Tình. Kính mời quý vị tham gia lớp học bấm vào bảng thông báo phía dưới là vào lớp học. Hướng dẫn cài đặt […]

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 14/04/2022 (14/03/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày 07/04/2022 (07/03/Nhâm Dần). Thượng tọa Thích Nhựt Tây giảng đề tài: Trao Đổi Công Phu. Kính mời quý vị tham gia lớp học bấm vào bảng thông báo phía dưới là vào lớp học.

Hình ảnh Lễ Tưởng Niệm và Di Quan nhục thân Hòa Thượng Thích Thiện Đức 12/04/2022

Ngày 12/04/2022(12/03/Nhâm Dần). Lễ Tưởng Niệm và Di Quan nhục thân Hòa Thượng Thích Thiện Đức được trà tỳ tại đài hỏa táng Hòa Lạc Viên Phước Thái, Đồng Nai. Chư Tôn Đức Tham dự gồm có Hòa Thích Minh Hiền trưởng Tông Phong Tổ Sư Thiền cùng Chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại […]