Chùa Duyên Giác ở Mỹ Tổ Chức Lễ Huý Nhật Lần Thứ 22 Thiền Sư Duy Lực, ngày 30.12.2023 (18.11.Quý Mão)

   Sáng 30-12-2023 (18-11-Quý Mão), tại chùa Duyên Giác, 97 Foss Avenue, San Jose, CA...

Chùa Duyên Giác, Bắc California, Mỹ tổ chức Lễ Huý Nhật lần thứ 23 Thiền sư Duy Lực

Chùa Duyên Giác, 97 Foss Avenue, San Jose, CA 95116, nước Mỹ tổ chức Lễ...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 30/12/2023 (18/11/Quý Mão)

 Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 30/12/2023 (18/11/Quý Mão). Hòa...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 28/12/2023 (16/11/ Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

CÁO PHÓ! BAN TÔNG PHONG TỔ SƯ THIỀN VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TIN ĐĐ THÍCH MINH TÀI VIÊN TỊCH NGÀY 25.12.2023

Ban Tông Phong Tổ Sư Thiền vô cùng kính tiếc báo tin ĐĐ Thích Minh...

Thông báo Các Thiền Đường Trong Phong Tổ Sư Thiền Tổ Chức Lễ Huý Nhật HT Thiền Sư Duy Lực 2023 – 2024

THÔNG BÁO Các Thiền Đường Trong Nước và Ngoài Nước Tông Phong Tổ Sư Thiền...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 25/12/2023 (13/11/ Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 23/12/2023 (11/11/Quý Mão)

 Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 23/12/2023 (11/11/Quý Mão). Hòa...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 21/12/2023 (9/11/ Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 18/12/2023 (6/11/ Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...