Category Archives: Uncategorized

Thiền Viện Duy Lực, đồi Phước Khả, Đồng Nai tổ chức Lễ Tưởng Niệm Ân Sư lần thứ 22 Hòa thượng Thiền sư thượng Duy hạ Lực viên tịch

Sáng ngày 4/1/2022 (2/12/Tân Sửu) tại Thiền Viện Duy Lực, đồi Phước Khả, Đồng Nai. Tổ chức Lễ Tưởng Niệm Ân Sư lần thứ 22 HT thượng Duy hạ Lực lần viên tịch. (tổ chức nội bộ)