Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 30.1.2023

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn giờ Việt Nam tối thứ 2 hằng tuần từ...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 28/1/2023

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 28/1/2023 (7/1/Quý Mão). Hòa...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 26/1/2023

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5  hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Khoá tu Mùa Xuân 1 tháng từ ngày 16/1 – 29/2 Nhuần/Quý Mão

Thiền tự Quy Sơn thông báo khoá tu Mùa Xuân hơn 2 tháng từ 16/1...

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 23.1.2023

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn giờ Việt Nam tối thứ 2 hằng tuần từ...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 19/1/2023

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5  hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 16.1.2023

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn giờ Việt Nam tối thứ 2 hằng tuần từ...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 14/1/2023

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 14/1/2023 (23/12/Nhâm Dần). Hòa...

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 9.1.2023

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn giờ Việt Nam tối thứ 2 hằng tuần từ...

Khoá tập huấn chuyên ngành hướng dẫn phật tử tối thứ 6 ngày 6/1/2023

Lớp học tập huấn chuyên ngành hướng dẫn phật tử tối thứ 6 từ 19h-20h,...