Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 29/1/2024 (19/12/ Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 27/1/2024 (17/12/Quý Mão)

 Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 27/1/2024 (17/12/Quý Mão). Hòa...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 25/1/2024 (15/12/ Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 22/1/2024 (12/12/ Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Thông báo Chùa Tam Bảo Tổ chức Lễ Mãn Khoá Tu Mùa Đông 12/12/Quý Mão (22/1/2024)

Chùa Tam Bảo (Nha Mân), ấp Tân Thuận, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành,...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 20/1/2024 (10/12/Quý Mão)

 Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 20/1/2024 (10/12/Quý Mão). Hòa...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 18/1/2023 (8/12/ Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Chùa Pháp Hoa, tỉnh Khánh Hoà tổ chức Khoá tu Thiền Thất từ ngày 4-10/12/Quý Mão

TIN TỨC      Tổ chức khoá tu Thiền thất tại chùa Pháp Hoa, xã...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 15/1/2024 (5/12/ Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 13/1/2023 (3/12/Quý Mão)

 Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 13/1/2023 (18/12/Quý Mão). Hòa...