Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 29.08.2022 (03.08.Nhâm Dần)

Học Thiền Lâm Bảo Huấn tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 29/08/2022 (03/08/Nhâm...

Chùa Duy Pháp Tổ Chức Khoá Tu Tổ Đề Đa Ca Thứ 5 Thiền Tông, 3 ngày từ ngày 27,28,29/8 ở Hoa Kỳ

Chùa Duy Pháp ở Hoa Kỳ địa chỉ: 14851 Wilson St, Midway City, CA 92655...

Chùa Duy Pháp chuẩn bị Khoá Tu Tổ Đề Đa Ca Thứ 5 Thiền Tông, 3 ngày từ ngày 27,28,29/8 ở Hoa Kỳ

Chùa Duy Pháp ở Hoa Kỳ địa chỉ: 14851 Wilson St, Midway City, CA 92655...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 25/08/2022 (28/07/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 22.08.2022 (25.07.Nhâm Dần)

Học Thiền Lâm Bảo Huấn (ngày cuối mùa hạ) tối thứ 2 từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 18/08/2022 (21/07/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Trường Hạ Thiền Viện Linh Sơn tổ chức Thính Pháp, Cài Hoa Hiếu Hạnh, Hoa Đăng ngày 9/7/Nhâm Dần

Tối 18h30, ngày 9/7/Nhâm Dần (6/8/2022) Trường Hạ Thiền Viện Linh Sơn, thôn 9, xã...