Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền

Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền Tổ Sư Thiền này là do đường...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 31/03/2022 (29/02/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Thông báo lớp học chuyên đề Tổ Sư Thiền tối chủ nhật rời tối thứ năm

THÔNG BÁO LỚP HỌC CHUYÊN ĐỀ TỔ SƯ THIỀN ONLINE TỐI CHỦ NHẬT RỜI LẠI...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 từ 19h00-20h00. Ngày 26/03/2022 (24/02/Nhâm Dần).

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Hôm nay ngày 26/03/2022(24/02/Nhâm...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học thêm tối thứ hai từ 19h00-20h00, ngày 21/03/2022 (19/02/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học thêm tối thứ hai từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối chủ nhật từ 19h00-20h00, ngày 20/03/2022 (18/02/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối chủ nhật hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...