Monthly Archives: Tháng Một 2022

Kỷ niệm ngày Phật Thành Đạo 08/12

Kỷ niệm ngày Phật thành đạo mùng 8/12 Khi Ngài chứng quả vị Phật. Ngài liền nói cảm giác của mình rằng : “Giải thoát đã đạt trọn vẹn, đây là đời sống cuối cùng, sẽ không còn tái sanh nữa” Ngài cũng đề cập đến cảm tưởng sau khi đạt giác ngộ: “Lang thang […]

Chùa Tam Bảo, Nha Mân, Đồng Tháp. Tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 22 Hòa thượng Thiền Sư và lần thứ 12 Cố Thượng tọa Trù trì

Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, Nghĩa Tôn sư muôn kiếp khó đáp đền. Ngày mùng 03/12/Tân Sửu (05/01/2022) tại Chùa Tam Bảo, Nha Mân, huyện Châu Thành, Đồng Tháp. Tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 22 Hòa thượng Thiền sư thượng Duy hạ Lực viên tịch và lần thứ 12 Cố […]

Chùa Quan Nhân, Hà Nội. Tổ chức Lễ Tưởng Niệm lần thứ 22 Hòa thượng Thiền sư thượng Duy hạ Lực viên tịch

Ngày 04/01/2022 (02/12/Tân Sửu). Tại chùa Quang Nhân, quận Cầu Giấy, Thủ Đô Hà Nội. Tổ chức Lễ Tưởng Niệm lần thứ 22 Hòa thượng Thiền Sư thượng Duy hạ Lực viên tịch. ( tổ chức nội bộ)

Thiền Viện Duy Lực, đồi Phước Khả, Đồng Nai tổ chức Lễ Tưởng Niệm Ân Sư lần thứ 22 Hòa thượng Thiền sư thượng Duy hạ Lực viên tịch

Sáng ngày 4/1/2022 (2/12/Tân Sửu) tại Thiền Viện Duy Lực, đồi Phước Khả, Đồng Nai. Tổ chức Lễ Tưởng Niệm Ân Sư lần thứ 22 HT thượng Duy hạ Lực lần viên tịch. (tổ chức nội bộ)