Monthly Archives: Tháng Một 2022

Chùa Phật Đà, Quận 3, Tp.HCM. Tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 22 Hòa thượng Thiền sư thượng Duy hạ Lực viên tịch

Lễ tưởng niệm Ân Sư lần thứ 22 Hòa thượng Thiền sư thượng Duy hạ Lực viên tịch Ngày 03/01/2022(01/12/Tân Sửu). Tại chùa Phật Đà, 362/46, Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q3, Tp.HCM. Tổ chức Lễ Tưởng Niệm Ân Sư lần thứ 22 Hòa thượng thượng Duy hạ Lực viên tịch. (tổ chức nội bộ)