Thông báo Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 30/5/2024 (23/4/ Giáp Thìn)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 25/5/2024 (18/4/Giáp Thìn)

 Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 25/5/2024 (18/4/Giáp Thìn). Hòa...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 23/5/2024 (16/4/ Giáp Thìn)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 20/5/2024 (13/4/ Giáp Thìn)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 18/5/2024 (11/4/Giáp Thìn)

 Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 18/5/2024 (11/4/Giáp Thìn). Hòa...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 16/5/2024 (9/4/ Giáp Thìn)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Thông báo Thiền Viện Linh Sơn tổ chức Đại Lễ Phật Đản và Khai Hạ ngày 5/4/Giáp Thìn (12/5/2024)

    Thông báo Thiền Viện Linh Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng tổ chức Đại...

Thông báo Thiền Viện Linh Sơn, Lâm Đồng chuẩn bị Tổ chức Đại Lễ Phật Đản và Khai Hạ ngày 5/4/Giáp Thìn (12/5/2024)

Thông báo Thiền Viện Linh Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng chuẩn bị Tổ chức Đại...