Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 29/4/2024 (21/3/ Giáp Thìn)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 27/4/2024 (19/3/Giáp Thìn)

 Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 27/4/2024 (19/3/Giáp Thìn). Hòa...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 25/4/2024 (17/3/ Giáp Thìn)

  Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00....

Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 22/4/2024 (14/3/ Giáp Thìn)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 20/4/2024 (12/3/Giáp Thìn)

 Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 20/4/2024 (12/3/Giáp Thìn). Hòa...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 18/4/2024 (10/3/ Giáp Thìn)

  Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00....

Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 15/4/2024 (7/3/ Giáp Thìn)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 13/4/2024 (5/3/Giáp Thìn)

 Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 13/4/2024 (5/3/Giáp Thìn). Hòa thượng...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 11/4/2024 (3/3/ Giáp Thìn)

  Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00....

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 6/4/2024 (26/2/Giáp Thìn)

 Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 6/4/2024 (26/2/Giáp Thìn). Hòa...