Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 31/7/2023 (14/6/ Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Khoá tu Thiền chủ nhật hằng tuần tại chùa Thiên Trì, Bình Chánh từ 8h00 – 16h00

Hôm nay Khoá tu thiền chủ nhật hằng tuần từ 8h00 – 16h00 tại chùa...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 29/7/2023 (12/6/Quý Mão)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 29/7/2023 (12/6/Quý Mão). Hòa...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 6 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 28/7/2023(11/6/Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 6 học bù tối thứ thứ...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 24/7/2023 (7/6/ Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 22/7/2023 (5/6/Quý Mão)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 22/7/2023 (5/6/Quý Mão). Hòa...

1 Các bình luận

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 20/7/2023(3/6/Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền tối thứ 5 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 17/7/2023 (30/5/ Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 15/7/2023 (28/5/Quý Mão)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 15/7/2023 (28/5/Quý Mão). Hòa...