Từ Ân Thiền Đường

Từ Ân Thiền Đường 4310 W 5th St, Santa Ana, California, California, Hoa Kỳ  

1 Comment

Chùa Duy Pháp

Chùa Duy Pháp Chùa Duy Pháp ở địa chỉ 14851 Wilson St, Midway City

Chùa Thiên Trì – Bình Chánh

   Nói đến những điểm tu Tổ sư thiền tại thành phố Hồ Chí Minh,...

Chùa Thiện Quang

6, Phạm Hữu Chí, KP Long An, TT Long Điền, Long Điện, BRVT

Chùa Phước Điền

646A, đường Vòng Núi Sam, P.Núi Sam, An Giang

Chùa Phật Quang

Ấp Tân An, xã Tân Bình, Châu Thành, Đồng Tháp