Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 28.11.2022 (05.11.Nhâm Dần)

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 28/11/2022...

Chùa Duyên Giác ở Mỹ tổ chức khoá tu Tổ Sư Thiền mùa đông 1 ngày, 26/11/2022

Chùa Duyên Giác toạ lạc số 97 fosss Ave, San jose, CA.95116, Hoa Kỳ, tổ...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 25/11/2022 (02/10/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 22/11/2022 (02/10/Nhâm Dần). Hòa...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 24/11/2022 (01/11/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

2 Các bình luận

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 21.11.2022 (28.10.Nhâm Dần)

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 21/11/2022...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 19/11/2022 (26/10/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 19/11/2022 (26/10/Nhâm Dần). Hòa...

Lớp Học Thiền Khoá Tu Mùa Đông tại Thiền Đường Liễu Quán 1, BRVT, ngày 26/10/Nhâm Dần

Lớp học Thiền Khoá Tu Mùa Đông tại Thiền Đường Liễu Quán 1, nơi vùng...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 17/11/2022 (24/10/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 14.11.2022 (21.10.Nhâm Dần)

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 14/11/2022...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 12/11/2022 (19/10/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 12/11/2022 (19/10/Nhâm Dần). Hòa...