Thông báo Lớp Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 từ 19h00-20h00, ngày 9/10/2023 (25/8/ Quý Mão)

Lớp học Chuyên Đề Thiền Căn Bản tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày...

Thông báo Chùa Duy Pháp ở Hoa Kỳ tổ chức Khoá tu Tổ Di Giá Ca, Tổ Thứ 6 Thiền Tông diễn ra 3 ngày 7,8,9/10/2023

Thông báo! Chùa Duy Pháp số 14851, Wilson St, Midway City, CA 92655 Hoa Kỳ...

1 Comment