Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 10.10.2022 (15.09.Nhâm Dần)

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 10/10/2022...

Lớp Học Thiền Khoá Tu Mùa Đông tại Thiền Đường Liễu Quán I BRVT

Lớp học Thiền Khoá Tu Mùa Đông tại Thiền Đường Liễu Quán 1, Bà Rịa...

Khai mạc Khóa tu Mùa đông Chùa Tam Bảo PL 2566 – DL 2022

Hôm nay, vào lúc 18h30, ngày 13 tháng 9 năm Nhâm Dần ( 2022). Thượng...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 08/10/2022 (13/09/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 08/10/2022 (13/09/Nhâm Dần). Hòa...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 06/10/2022 (11/09/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Khai giảng Khoá Tu Mùa Đông Thiền Viện Duy Lực, tỉnh Đồng Nai, Ngày 9/09/Nhâm Dần

Tối 18h30, ngày 09/09/Nhâm Dần (04/10/2022) Thiền Viện Duy Lực, Tổ 8, ấp 4, xã...

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 03.10.2022 (08.09.Nhâm Dần)

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 03/10/2022...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 01/10/2022 (06/09/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 01/10/2022 (06/09/Nhâm Dần). Hòa...

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 29/09/2022 (04/09/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 26.09.2022 (01.09.Nhâm Dần)

Lớp học Thiền Lâm Bảo Huấn tối thứ 2 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 26/09/2022...