Thông báo Thiền Thất Tại Tổ Đình Từ Ân Thiền Đường, Santa Ana, California từ ngày 6 đến 12/1/2024

THÔNG BÁO

THIỀN THẤT TẠI TỔ ĐÌNH TỪ ÂN THIỀN ĐƯỜNG SANTA ANA, CALI.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính xin thông báo đến quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Bạn Đồng Tham,

Sáng mai Thứ Bảy ngày 6 tháng 1 năm 2024, Từ Ân Thiền Đường sẽ bắt đầu Thiền Thất – 7 Ngày từ ngày 6 đến 12 và ngày 13/1 sẽ tổ chức lễ Tưởng Niệm lần thứ 24 Ân Sư Hòa Thượng thượng Duy hạ Lực.

Thời khóa Thiền Thất:

TS Duy Luc
TS Duy Luc

BUỔI SÁNG:

4:30am – Kiểng Thức Chúng

5:00am – 6:30am – Tọa hương và đi hương

6:30am – 7:00am – Khai Thị (30 phút)

7:00am – 8:00am – Ăn sáng + Uống trà + Đi hương

8:00am – 8:55am – Tọa hương và đi hương

8:55am – 9:00am – Khai Thị (5 phút)

9:00am – 9:40am – Tọa hương

9:40am – 9:45am – Uống trà (tại chỗ)

9:45am – 11:00am – Tọa hương và đi hương

11:00am – 11:40am – Tham vấn, khai thị về công phu (40 phút)

11:40am – 12:00pm – Đi hương

12:00pm – 01:00pm – Ăn trưa + Uống trà + Đi hương

01:00pm – 02:00pm – Chỉ tịnh & nghỉ ngơi

BUỔI CHIỀU & TỐI:

02:00pm – 02:55pm – Tọa hương và đi hương

02:55pm – 03:00pm – Khai Thị (5 phút)

Từ Ân Cali
Từ Ân Cali

03:00pm – 03:40pm – Tọa hương

03:40pm – 03:45pm – Uống sữa đậu nành (tại chỗ)

03:45pm – 04:00pm – Đi hương

04:00pm – 05:00pm – Tham vấn, khai thị về công phu (40 phút)

05:00pm – 06:00pm – Ăn chiều + Uông trà + Đi hương

06:00pm – 08:00pm – Tọa hương và đi hương

08:00pm – 10:00pm – Tuỳ nghi

10:00 PM – Chỉ Tịnh, Tắt Đèn

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY LỄ TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ HÒA THƯỢNG thượng DUY hạ LỰC: Ngày 13 tháng 1 năm 2024

8:00am – 9am – Cung đón chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và Chư Phật

Tử về Từ Ân Thiền Đường.

9:00am -9:40am – Tọa hương

9:40am – Dâng cúng phẩm vật lên

10:00am – Chính thức cử hành lễ:

1. Tọa hưong và đi hương: 10am – 10:50am

2. Khai Thị Pháp Môn Tổ Sư Thiền: 10:50am – 11:30am

3. Lễ Phật, lễ Chư vị Tổ Sư, và lễ Hòa Thượng

4. Tuyên đọc tiểu sử Hòa Thượng Thiền Sư Thích Duy Lực

5. Tứ Hoằng Thệ Nguyện, Cảm Tạ, và lễ kết thúc

12:00 pm – Thọ Trai & Hoàn Mãn

Kính mong quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể quý Bạn Đồng Tham sắp xếp thời gian về thiền đường hoặc vào zoom tham dự.

Zoom link:

https://us02web.zoom.us/j/75442158886

Pass:123

Kính tri ân!

————————————————-

Namo Shakyamuni Buddha!

Dear Monastic Sangha,

Dear Dharma friends and practitioners,

We invite everyone to join us in person or on Zoom for the Huatou Meditation Retreat from January 6 to January 13, 2024.

English and Chinese Interpreters will be available throughout the retreat. (All dates and times are in California).

Retreat Schedule:

MORNING SESSIONS:

4:30am – Wake-up Bell

5:00am – 6:30am – Sitting and Walking Meditation

6:30am – 7:00am – Explanation about the practice (30 Min)

7:00am – 8:00am – Breakfast,

8:00am – 8:55am – Sitting and Walking Meditation

8:55am – 9:00am – Explanation (5 min)

9:00am – 9:40am – Sitting meditation

9:40am – 9:45am – Drink tea (@ cushion)

9:45am – 11:00am – Sitting and Walking Meditation

11:00am – 11:40am – Practice consultation & explanation (40 min)

11:40am – 12:00pm – Walking Meditation

12:00pm – 01:00pm – Lunch + Drink Tea+ Walking Meditation

01:00pm – 02:00pm – Nap and Break Time

02:00pm – 02:55pm – Sitting and Walking Meditation

02:55pm – 03:00pm – Practice Explanation (5 min)

03:00pm – 03:40pm – Sitting Meditation

03:40pm – 03:45pm – Hot Soymilk Drink(@ cushion)

03:45pm – 04:00pm – Walking Meditation

04:00pm – 05:00pm – Practice Consultation and Explanation (40m)

05:00pm – 06:00pm – Dinner + Drink Tea + Walking Meditation

06:00pm – 08:00pm – Sitting and Walking Meditation

08:00pm – 10:00pm – Personal Time

10:00 PM – Lights out

Zen Master Wei Li’s Memorial Day: Sat. Jan. 13, 2024 Program:

8:00am – 9am – Welcome Monastic Sangha and Zen Practitioners

and Friends to Tu An Zen Temple

09:00am -09:40am – Sitting Meditation

09:40am – 10:00am – Gratitude Offerings to the Buddha, Patriarchs

and Late Zen Master Wei Li

10:00am – Main Program:

1. Sitting and Walking Meditation: 10am – 10:50am

2. Intro to the Huatou Meditation: 10:50am – 11:30am

3. Pay respect w/ prostrations to the Buddha, the

Patriarchs and Late Zen Master Wei Li

4. Read biography of the Late Zen Master Wei Li.

5. Four Great Immeasurable Vows, Acknowledgment, and

Conclusion.

12:00 pm – Communal Luncheon & Farewell

Please make time to join in on this special event. Understanding the practice correctly and learning how to get deeper into it is a good opportunity!

We hope to see you all there tomorrow morning at 5am. ( California time)

Zoom link:

https://us02web.zoom.us/j/75442158886

Pass:123

With gratitude!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.