Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền Tối Chủ Nhật hằng tuần từ 19h00-20h00. Kính mời quý vị tham gia lớp học bấm vào trang web tosuthien.com có bảng thông báo phía dưới nhắn vào bảng là vào lớp học.