Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải - Tổ Trung Phong - Thiền sư Duy Lực dịch