Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00, ngày 7/1/2023

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 7/1/2023 (16/12/Nhâm Dần). Hòa thượng Thích Minh Hiền giảng Thiền Căn Bản bài 8. Kính mời quý vị tham gia bấm vào hình phía dưới là vào lớp học.

can ban 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *