Lời mở đầu

Xã hội Việt Nam ngày càng phát triển đang từng bước hòa nhập chung vào nền kinh tế thế giới. 

Dưới sự trợ giúp của ngành công nghệ thông tin, nổi bậc là trang website làm gần gũi nhanh hơn giữa không gian và thời gian của các quốc gia trên thế giới. Chỉ cần click chuột bạn có thể nối kết với nhau. 

Thuở xưa Đức Thế Tôn dạy: “Này các Tỳ Kheo, Ta xem Đại Thiên Sa Giới rất rõ ràng như trong lòng bàn tay”, ngày nay khoa học đã chứng tỏ phần nào.Vậy tại sao chúng ta không sử dụng trang website để giúp hành giả Tham Tổ Sư Thiền vững niềm “Tin Tự Tâm” với hành trang “Vô Sở Đắc, Vô Sở Cầu, Vô Sở Sợ” trên bước đường quay về cội nguồn giác ngộ giải thoát. Đó là lý do trang website này ra đời. 

Nội dung trang website ghi lại những kinh sách do Hòa Thượng.Thích Duy Lực dịch, biên soạn, trước tác. Những băng thuyết giảng của Hòa Thượng ở Việt Nam và các nơi trên thế giới như Mỹ, Canada v.v… và những tài liệu về pháp môn Tổ Sư Thiền. 

Để trang website thật sự có ý nghĩa đối với hành giả. Rất mong nhận được sự hổ trợ nhiệt tâm của các bậc lão tham trong tông môn. 

Trang website không thể thiếu sự đóng góp của hành giả các nơi để trang website luôn hữu ích, cũng là bạn đồng hành của hành giả Tham Tổ Sư Thiền.            

Với địa chỉ email thân thuộc phatda@tosuthien.com  là bạn tri âm giúp hành giả giải tỏa những vướn mắc trong quá trình công phu tu tập. 

Ngoài ra, hành giả có thể gởi email liên hệ trực tiếp đến các thiền đường