Học Thiền Lâm Bảo Huấn trực tiếp và online tối thứ 2 từ 19h00-20h00 ngày 04.07.2022(06.06.Nhâm Dần)

Học Thiền Lâm Bảo Huấn tối thứ 2 từ 19h00-20h00. Ngày 04/07/2022 (06/06/Nhâm Dần). Hòa...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 02/07/2022 (04/06/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 02/07/2022 (04/06/Nhâm Dần)....

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 30/06/2022 (02/06/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Học Thiền Lâm Bảo Huấn online tối thứ 2 từ 19h15-20h15 ngày 27.06.2022(29.05.Nhâm Dần)

Học Thiền Lâm Bảo Huấn tối thứ 2 từ 19h15-20h15. Ngày 27/06/2022 (29/05/Nhâm Dần). Hòa...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 25/06/2022 (27/05/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 25/06/2022 (27/05/Nhâm Dần)....

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 23/06/2022 (25/05/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 18/06/2022 (20/05/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 18/06/2022 (20/05/Nhâm Dần)....

Lớp Chuyên Đề Tổ Sư Thiền học hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00, ngày 16/06/2022 (18/05/Nhâm Dần)

Lớp học Chuyên Đề Tổ Sư Thiền hằng tuần tối thứ 5 từ 19h00-20h00. Ngày...

Học Thiền Lâm Bảo Huấn online chiều thứ 3 từ 14h00-15h00 ngày 14.06.2022(16.05.Nhâm Dần)

Học Thiền Lâm Bảo Huấn chiều thứ 3 từ 14h00-15h00. Ngày 14/06/2022 (16/05/Nhâm Dần). Hòa...

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ 7 hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 11/06/2022 (13/05/Nhâm Dần)

Lớp Thiền Căn Bản tối thứ bảy hằng tuần từ 19h00-20h00. Ngày 11/06/2022 (13/05/Nhâm Dần)....