THIỀN ĐƯỜNG LIỄU QUÁN 1 THÔNG BÁO NGÀY 9/3/QUÝ MÃO

LE HUY NHAT 1
LE HUY NHAT 1
LE HUY NHAT 2
LE HUY NHAT 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              THÔNG BÁO VÀ KÍNH MỜI
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Kính thưa quý phật tử, quý hành giả,
Ngày mùng 8,9/3 âl tới tại Thiền Đường Liễu Quán 1, tổ chức Trai tăng cúng dường Huý nhật lần thứ 1 cố HT Đệ nhật Trụ trì (khoảng 300 vị)
CHƯƠNG TRÌNH
Ngày mùng 8/3 ÂL:
Từ 04:00 – 06:00 Toạ thiền, hành thiền
6:10 Ăn sáng và lao động
Từ 08:00 – 11:00 Toạ thiền, thiền hành.
11:10 – 12 Thọ trai , chỉ tịnh
14:00 – 16:00 Toạ thiền, thiền hành
16:00 – 17:00 Chuẩn bị lễ Huý nhật, Trai tăng (ngày 9/3 ÂL)
17:00 Ăn nhẹ buổi chiều
NGÀY MÙNG 9/3 AL:
Từ 4:00 – 6:00 Toạ thiền – thiền hành
6:10 Ăn sáng – 7:00 Phật tử về TĐLQ1 dự lễ
Từ 8:00 – 09:30 Tăng ni, phật tử hành giả Toạ thiền, thiền hành
10:20 Lễ Tưởng niệm (có chương trình riêng)
10:46 Cúng dường trai tăng.
11:10 Phật tử Thọ trai –                                                                                                                                                                                                   2: Chỉ tịnh hoac ra về.
KẾT THÚC HOÀN MÃN
Hòa thượng Huệ Minh mời quý phật tử cùng những người thân, gia đình , ban bè cùng đi ra dự lễ! Nếu đi thì liên lạc với Minh Tú (093 5571876) để sắp xếp xe!

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay