Giải Đáp Thắc Mắc TST CD8_779

776/ Thế nào là định huệ ?

777/ Làm thế nào dứt trừ tập khí ?

778/ Thiền học phật giáo và căn bản của 4 Thừa (lớp bồi dưỡng cho Giảng-sư): (phần đầu) (phần giữa) (phần cuối) 

779/ "Phật cao nhất xích, Ma cao nhất trượng" nghĩa như thế nào ?