Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_565

561/ Có phải tham thiền khg bí quyết, chỉ cần sanh tử thiết khg ?

562/ Nghĩ đến cái chết sẽ tự hối thúc công phu ?

563/ Thắc mắc nghi tình khg kéo dài, xin khai thị ?

564/ Trình thơ kệ, SP giảng “tánh không” chẳng có nghĩa lý.

565/ “Tri” là cửa của mọi tai họa, xin SP khai thị ?