Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_535

531/ Trình bày tâm trạng của mình đối với TST, xin Sp dạy ?

532/ “Hừng hực hơi nóng toát mồ hôi, chiếc áo mẹ sanh chưa từng ướt”, xin Sp khai thị ?

533/ Trình công phu và hỏi về nghi tình, Sp khai thị ?

534/ A-nan bị nạn thì nhờ Chú, chúng con ngày nay còn nhờ Chú được khg ? 

535/ Xin SP giảng “tứ hoằng thệ nguyện” ?