Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_530

526/ Làm sao biết cái pháp nào chánh, pháp nào tà ?

527/ Xin Sp giải thích lợi ích giữa ngồi thiền và tham thiền như thế nào ?

528/ Thiền-tông và Tịnh-độ khác nhau như thế nào, ý nghĩa 49 ngày tuần thất ?

529/ Tình yêu tình thương, Giới-luật là rào cản, tại sao Ma-đăng-già nhiếp được A-nan ? (phần đầu) (phần cuối)

530/ Công phu thế nào là ít phí sức và thế nào là phí sức Sp ?