Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6_505

501/ Tại sao Phật-giáo không phải là một Tôn-giáo ?

502/ Hành giả đạp xích lô phát tâm tham thiền.

503/ Trình công phu bị nhức đầu tức ngực, Sp khai thị ?

504/ Ăn thịt cá có ảnh hưởng đến tham sân si khg ?

505/ Khai thị tham TST quên nhiều là tốt.