Giải Đáp Thắc Mắc TST CD6 _600

596/ Nhận nhiều tài vật của tín thí để thúc đẩy tu hành, vậy có được khg ?

597/ Nghệ sĩ sống hết mình trong vai diễn như vậy có tạo nghiệp khg ?

598/ Con chưa rõ pháp “tứ nhiếp” của Bồ-tát có giống với Bố-thí trong kinh Kim-cang ?

599/ Khai ngộ, chứng ngộ và triệt ngộ là như thế nào ?

600/ Nghiên cứu Kinh thình lình hiểu được có phải là giải ngộ khg ?