Giải Đáp Thắc Mắc TST CD5_490

486/ Trình : TST nếu công phu đúng thì rất nhanh.

487/ Trình : Nhìn chỗ một niệm chưa sanh khởi qua 6 tuần thấy được máu đang chảy trong thân mình, xin KT ?

488/ Làm sao phân biệt được Định & Hôn-trầm ?

489/ Nhìn kéo không dài được phải làm sao ?

490/ Đang tham thiền chưa được ngộ, « trình » phải trình cái gì ?