Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4_345

341/ SP giảng 3 thứ thiền Quán tưởng, sức dụng của tâm.

342/ SP dạy tham thiền kết hợp với hương công.

343/ Hành giả vừa tham vừa tính toán bị sai nen thối lui, xin KT ?

344/ Sơ tham nghiên cứu Kinh-điển có bị chướng ngại không ?

345/ Con thắc mắc Hòa-thượng chưa kiến Tánh thì làm sao dẫn dắt tứ chúng tham TST được ?