Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _355

351/ Ăn thịt là lộc của ông, không ăn là phước của ông ?

352/ TST nhập thất tu có đúng không ? SP kể chuyện con cọp chợ.

353/ Cái dụng của Phật & Tổ có đồng nhau khg ? làm sao lìa được tứ cú ?

354/ Trình sở chứng … và sự biết ơn SP ?

355/ Khai thị ĐLTH tham TST.