Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _350

346/ Trình : Con nhìn vào chỗ đen tối …xin Sư Phụ khai thị ?

347/ Tham thiền có cần vận dụng bộ não không ?

348/ Thắc mắc cái « không biết » của TST có khác gì với Như-lai-thiền ?

349/ Trong đời sống tạo nghiệp gì thì sau thành quả ấy, Phật-tánh thì chẳng khác ?

350/ Người nữ nghiệp nặng, muốn chuyển thân nam thì phải làm sao ?