THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _310

306/ Tăng hỏi Kinh bất liễu nghĩa, SP giảng về tự tâm và nghĩa không.

307/ “Sắc bất dị không,,, không tức thị sắc”, xin SP giảng ?

308/ Vợ chồng ăn chay, cho con tiền mua thịt cá ăn có nhân quả gì không ?

309/ Thắc mắc việc Phật-giáo nguyên thủy không ăn chay ?

310/ Lúc làm việc hay dạy học có tham thiền được không ?