THIỀN SƯ THÍCH DUY LỰC

Giải Đáp Thắc Mắc TST CD4 _ 305

301/ Câu “niệm Phật là ai” còn có giá trị nữa không ?

302/ Bệnh Sida không đáng sợ bằng bệnh sanh tử ?

303/ Tăng được xuất gia bảy lần, tại sao Ni chỉ được 1 lần ?

304/ Tỳ kheo Ni hoàn tục, lại xuất gia lần 2, thầy bổn sư có lỗi gì khg ?

305/ “Ngoài tâm không có Pháp” là nghĩa gì ?