Giải Đáp Thắc Mắc TST CD1_75

51/ Phân biệt hồ nghi, chánh nghi ?

52/ Dùng cái không biết để tu, sao SP cái gì cũng biết ?

53/ Mở mắt chiêm bao, đối với thiện ác phải như thế nào ?

54/ Trình : Càng công phu càng biết nhiều nên tin tự tâm không đủ.

55/ Nhìn vào chỗ không biết của bộ não thì rõ ràng là bổn lai vô nhất vật ?

56/ Giảng kinh Lăng Nghiêm : (phần đầu) - (phần cuối).

57/ Con muốn biết vấn đề tham thiền miêm mật.

58/ Trình : Thấy có chướng ngại về thân, xin SP khai thị ?

59/ Trình : Tham đắc lực thấy cảnh giới, xin SP khai thị ?

60/ Trình công phu về cái nhìn, xin được khai thị thêm ?

61/ Hỏi câu thoại liên tục hay chờ yếu mới hỏi tiếp ?

62/ Xin khai thị về thiền bệnh ?

63/ Tham thiền với Bát-nhã có tương ưng không ?

64/ Lời cảnh tỉnh của một hành giả, SP giảng căn bản Phật-pháp.

65/ Trình : Lợi ích của tham thiền và nêu 3 thắc mắc.

66/ Xuất gia có thể giải thoát khỏi sinh lão bệnh tử không ?

67/ Tham thiền có cần nhắm mắt không ? (phần đầu) - (phần cuối)

68/ Lúc tham thiền con tìm chỗ đen tối không được, xin khai thị ?

69/ Tham thiền có phải tu mù ?

70/ Giải thích : Lục căn hữu dụng.

71/ Sự khác biệt giữa Thiền & Giáo ?

72/ Giải thích về hữu học và vô học.

73/ Như-lai-thiền & Tổ-sư-thiền, giảng kinh Đại-thừa liễu nghĩa ?

74/ Sự truyền thừa của TST ?

75/ Tham thiền có lọt vào cảnh giới Ma không ?