TÔNG PHONG TỔ SƯ THIỀN MỞ KIẾT ĐÔNG

 

TÔNG PHONG TỔ SƯ THIỀN VIỆT NAM

VP: Chùa Phật Đà - Nguyễn Đình Chiểu - Phường 4 - Quận 3 - TP. HCM

ĐT: (08) 38326709

THÔNG BÁO

Căn cứ phiên họp lúc 8giờ00 ngày 29/8/2016 (27/7/Bính Thân) của Tông Phong diễn ra tại Chùa Phật Đà Quận 3 – TP Hồ Chí Minh.

 Ban Thư ký xin thông báo:

Khóa Kiết Đông năm nay sẽ tổ chức tại Thiền Đường Liễu Quán 1 - Ấp Phước Thành - Xã Tân Hòa - Huyện Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu.

Thời gian bắt đầu từ ngày: mùng 2 tháng 9 năm Bính Thânkết thúc:  ngày mùng 2 tháng 12 năm Bính Thân (nhằm ngày: 02 - 10 - 2016 đến 30 - 12 - 2016)

Liên hệ đăng ký:

1) Thượng Tọa Thích Thiện Đức trụ trì Thiền Đường Liễu Quán 1

          Điện thoại: 01677676990

2) Đại Đức Thích Thiện An

          Điện thoại: 0969981130

Thủ tục đăng ký gồm:

          - Chứng minh nhân dân

          - Chứng điệp thọ giới

          - Chứng nhận Tăng Ni

          - Tờ cam kết

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 9 năm 2016

TM. Ban Thư Ký Tông phong TST

Chánh Thư Ký

Thượng Tọa Thích Huệ Minh

 

THIỀN ĐƯỜNG LIỄU QUÁN I

ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, BRVT.

 TỜ CAM KẾT

Con tên: ........................................ Pháp danh: ............................

Đệ tử của: ........................................Giới Phẩm: ..........................

Hiện ở: ............................................................................................

 Xin cam kết sẽ sống đúng nội quy của Khóa Tu.

Nếu có phạm Lục Hòa hay các giới trọng thuộc về mức độ nặng, con xin tự xấu hổ ra đi khỏi Thiền Đường không làm phiền Ban Lãnh Đạo phải xử phạt. Nếu phạm giới khinh và các điều khoản phụ, quá ba lần sám hối mà không sửa được, con cũng xin tự xấu hổ xuất chúng khỏi Thiền Đường.

 Con nguyện cố gắng tỉnh giác cao để làm tròn bổn phận một hành giả. 

................,  ngày ........ tháng ........ năm ……...

BỔN SƯ GIỚI THIỆU                                                                                                                                  Ký tên    

 

 

 

          Ghi chú: Hành giả (Tăng - Ni) tham dự khóa tu tại Thiền Đường Liễu Quán 1 phải có tờ cam kết (Theo mẫu trên) và đăng ký trước với Ban Tổ Chức khóa tu kể từ ngày ra thông báo.