TIẾT HỌC THIỀN CĂN BẢN THỨ 38 KHÓA 9 2020 (PHẦN 1)

LỚP HỌC THIỀN CĂN BẢN KHÓA 9

TIẾT HỌC THỨ 38

CĂN BẢN TU TỔ SƯ THIỀN

Chủ nhật, ngày 16 - 2 - 2020 (Nhằm ngày 23 tháng 1 năm Canh Tý), tiết học thiền căn bản thứ 38 của Lớp Học Thiền được tiếp tục do Đại Đức. Thích Nhuận Thuận giảng dạy.

Theo thông lệ của các khóa học thiền, nửa năm đầu khóa, học viên được Giáo Thọ Sư giảng dạy từ 14giờ đến 16giờ. Nửa năm sau của khóa học, Hòa Thượng Chủ Nhiệm Lớp Học Thiền Căn Bản đã cho học viên 60 phút để thực hành tại lớp: Tọa Thiền (30 phút) và Thiền Hành (30 phút). Sau đó là 60 phút giảng dạy của Giáo Thọ Sư.

Buổi Tọa Thiền của tiết 38 được bắt đầu vào lúc 14giờ do Đại Đức. Thích Pháp Hiện hướng dẫn.

Tổ dạy rằng: "Đạo Do Tâm Ngộ Bất Tại Tọa". Tham Thiền không phải là Ngồi Thiền - Ngồi Thiền không phải là Tham Thiền.

Hòa Thượng chủ nhiệm không khắc khe trong tư thế ngồi thiền như thế nào, chỉ tùy duyên cho từng cơ địa sao cho phù hợp của mỗi người đối với sự công phu của mình.

 Tuy nhiên, lớp học thiền căn bản có buổi Tọa Thiền 30 phút được hướng dẫn cách ngồi bán già-kiết già bởi Đại Đức. Thích Pháp Hiện, vì đó là tư thế trang nghiêm cho chính mình cũng là tư thế của chư Phật - chư Tổ. Nhằm giúp cho mỗi người chúng ta khi đến một đạo tràng luôn có một ý thức cao cho sự tự giác tu tập trang nghiêm thanh tịnh.

  TỌA THIỀN

 

HẾT GIỜ TỌA THIỀN

Khi kết thúc buổi Tọa Thiền, Đại Đức Thích Pháp Hiện hướng dẫn xả Thiền: Xoa lưng, xoay chân, duỗi thẳng chân v.v... Thân xả nhưng Tâm không xả vẫn là hỏi và nhìn thoại đầu.

 

 

THIỀN HÀNH

 Tiếp theo đó là đến giờ Thiền Hành 30 phút, dẫn đầu vẫn là Đại Đức Thích Pháp Hiện, đường Thiền Hành trong chánh niệm được nối tiếp nhau vòng khắp Thiền Đường lầu 2 chùa Phật Đà.
HẾT PHẦN 1