TIẾT HỌC THIỀN CĂN BẢN ĐẦU NĂM CANH TÝ (2020)

TIẾT HỌC THIỀN CĂN BẢN ĐẦU NĂM CANH TÝ (2020)

Ngày mùng 9 tháng giêng năm Canh Tý (Chủ nhật: 02/2/2020), vào lúc: 14 giờ tại chùa Phật Đà Quận 3 đã bắt đầu tiết học thiền căn bản đầu năm.

Tiết học thứ 36 do Hòa Thượng chủ nhiệm. Thượng MINH Hạ HIỀN hướng dẫn. Đề tài buổi giảng nói về "Tiểu Sử Trần Nhân Tông" tức Sơ Tổ Trúc Lâm (Điều Ngự Giác Hoàng) là một ông vua đi tu, đã thành tựu viên mãn, tỏ ngộ biết được chính mình là ai.

Trong các buổi học Thiền Tham Thoại Đầu, giáo thọ sư thường dẫn chứng cho học viên biết được nhiều vị Thiền Sư Việt Nam, những vị vua đã kiến tánh.

Buổi học đầu năm mới vẫn như thường lệ, đã bắt đầu vô tiết thực hành; Từ 14giờ00 đến 14g30 là giờ Tọa Thiền, từ 14g30 đến 15giờ00 là giờ Thiền Hành. Mỗi học viên đã luôn tuân thủ theo nội quy của lớp học thiền rất nghiêm túc. Sau giờ thiền hành, toàn thể đạo tràng đã thành kính cung đón Hòa Thượng Chủ Nhiệm Lớp Học Thiền, buổi học được Hòa Thượng triển khai chi tiết hơn về tiểu sử của Sơ Tổ Trúc Lâm, học viên đã trang nghiêm lắng nghe Hòa Thượng thuyết giảng.

Buổi học được kết thúc lúc 16giờ00. Cứ mỗi cuối tiết học, Hòa Thượng luôn luôn nhắc nhỡ mỗi học viên dù bất cứ ở nơi đâu cũng đừng quên đề khởi câu thoại đầu có nghi tình.

GIỜ TỌA THIỀN 

GIỜ THIỀN HÀNH

TIẾT HỌC THIỀN CĂN BẢN THỨ 36