THÔNG BÁO KHÓA TU THIỀN BA THÁNG VÀO MÙA ĐÔNG DL.2015 - PL.2559

TÔNG PHONG TỔ SƯ THIỀN  

THÔNG BÁO

KHÓA TU THIỀN BA THÁNG VÀO MÙA ĐÔNG PL. 2559 - DL.2015

Theo tinh thần phiền họp thường niên của Tông Phong Tổ Sư Thiền vào lúc 08g00 ngày 21.8 năm Ất Mùi nhằm ngày 03.10.2015. Được sự nhất trí của Tông Môn nay xin thông báo đến hành giả tham Tổ sư thiền được biết về thời gian và địa điểm tổ chức khóa tu thiền ba tháng vào mùa đông như sau:

Khai mở khóa tu từ ngày : 02.09 đến ngày 02.12 năm Ất Mùi (14.10.2015 đến 11.01.2016).

Tổ chức tại Thiền Đường Liễu Quán I - ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, BRVT.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Thượng tọa: Thích Thiện Đức - 01677676990.

Phước Trí - 01267086562.

 

THIỀN ĐƯỜNG LIỄU QUÁN I

ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, BRVT.

 TỜ CAM KẾT

Con tên: ........................................ Pháp danh: ..........................................

Đệ tử của: ........................................Giới Phẩm:.........................................

Hiện ở: ...........................................................................................................

Xin cam kết sẽ sống đúng nội quy của Khóa Tu.

 Nếu có phạm Lục Hòa hay các giới trọng thuộc về mức độ nặng, con xin tự xấu hổ ra đi khỏi Thiền Đường không làm phiền Ban Lãnh Đạo phải xử phạt. Nếu phạm giới khinh và các điều khoản phụ, quá ba lần sám hối mà không sửa được, con cũng xin tự xấu hổ xuất chúng khỏi Thiền Đường.

Con nguyện cố gắng tỉnh giác cao để làm tròn bổn phận một hành giả 

.....................,  ngày .......... tháng..........năm 2015.

      BỔN SƯ GIỚI THIỆU                                                                Ký tên    

 

 

 

Ghi chú: Hành giả( Tăng - Ni ) tham dự khóa tu tại TĐLQI phải có tờ cam kết (theo mẫu trên) và đăng ký trước với Ban tổ chức khóa tu kể từ ngày ra thông báo.