THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP HỌC THIỀN CĂN BẢN KHÓA 9 (2019-2020)

 

THÔNG BÁO

LỄ MÃN KHÓA KHAI GIẢNG

LỚP HỌC THIỀN CĂN BẢN

Lễ Mãn Khóa 8 (2018 - 2019)Khai Giảng Khóa 9 (2019 - 2020) lớp học thiền căn bản được tổ chức tại chùa Phật Đà, do Hòa Thượng Thích Minh Hiền đảm trách giảng dạy.

Vào lúc: 09 giờ 00 - Chủ nhật: 28 tháng 04 năm 2019 (nhằm ngày: 24 03Kỷ Hợi)

  •  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Tất cả Tăng - Ni Nam Nữ Phật tử có nhu cầu đều được tham dự lớp học Thiền.

  •  LỊCH HỌC THIỀN:

- Ngày học: Chủ Nhật hàng tuần

- Giờ học: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00

- Nơi đăng ký: Chùa Phật Đà số 362/46 Nguyễn Đình Chiểu – Phường 4 – Quận 3 – TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 38 326 709 - email:phatdatu@gmail.com

(Vui lòng đến bàn thư ký chùa Phật Đà nhận phiếu đăng ký học. Nhận đăng ký mỗi ngày, kể từ ngày ra thông báo).

Ghi chú:

- Học viên Khóa 8 vui lòng có mặt đầy đủ đúng ngày giờ nêu trên để làm Lễ Mãn Khóa 8 và Khai Giảng Khóa 9.

- Trân trọng kính mời học viên các khóa trước đồng tham dự.

Trân trọng kính báo!

Chùa Phật Đà, ngày 12 tháng 3 năm 2019

Đã Ký

Hòa Thượng. THÍCH MINH HIỀN