Thời Khóa Sinh Hoạt - Tu Tập Của Đại Chúng Trường Hạ Thiền Đường Linh Sơn

 Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu hạ, Trưởng tử Như Lai vâng lời Phật dạy chuẩn bị cho mình một trú xứ nhằm thúc liễm thân tâm trau dồi giới đức trong ba tháng mùa mưa tiến tu đạo nghiệp để không cô phụ bản thân và báo đền tứ trọng ân.

Và cũng theo truyền thống đó tại Thiền Đường Linh Sơn, Hòa thượng Thích Minh Hiền cùng đại chúng Chư Tăng Chùa Phật Đà đã hoàn tất các khâu chuẩn bị (đây là một cơ sở mới của Tông môn Tổ sư thiền dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng với sức chứa có thể lên đến hàng ngàn hành giả) để hành giả Tổ sư thiền ở mọi miền đất nước nương về đây chuyên tâm hạ thủ công phu tham Tổ sư thiền.

Với thời khóa tu tập 11h00 mỗi ngày, Ban chức sự Trường hạ là những bậc lão tham trong Tông môn vì đền ơn của Ân sư đã hy sinh công phu của mình cùng những hành giả trợ duyên trong mọi miền đất nước, chuẩn bị và lo lắng đầy đủ về vật chất và cũng như tinh thần để hành giả có đủ điều kiện chuyên tâm tu tập trong ba tháng.

THỜI KHOÁ TU TẬP

Sáng :

3h30            : Thức chúng                              3 hồi kẻng (vô tam dứt tứ)

4h00            : Tọa thiền - Kinh hành              3 tiếng chuông.

6h00            : Tiểu thực                                  3 tiếng bảng.

6h30            : Chấp tác                                  1 hồi kẻng (vô tam dứt tứ).

7h30            : Tọa thiền - Kinh hành              3 tiếng chuông

10h30          : Nghe băng giảng (BTC thăm viếng sách tấn)

11h00          : Thọ trai                                    3 tiếng bảng.

12h00          : Chỉ tịnh                                    1 hồi kẻng (vô tam dứt tứ).

Chiều :

13h00          : Thức chúng                              3 hồi kẻng (vô tam dứt tứ).

13h30          : Tọa thiền - Kinh hành              3 tiếng chuông.

17h00          : Dược thực                                3 tiếng bảng.

Tối :

19h00          : Nghe băng giảng                      3 tiếng chuông.

19h30          : Tọa thiền - Kinh hành

21h00          : Xả thiền                                   3 tiếng chuông.

21h30          : Chỉ tịnh                                    1 hồi kẻng (vô tam dứt tứ).

Âm:

Chúc khứ phạn lai, mạc bả quang âm giá diện mục

Chung minh bảng hưởng, thường tương sanh tử quải tâm đầu.

Tạm dịch:

Cơm đi cháo đến, chớ để tháng ngày che diện mục

Chuông kêu bảng gọi, thường đem sanh tử gắn đầu tâm.

                                                                      (Bản lai diện mục: mặt thật xưa nay)

                                                                                        HÃY THAM ĐI !  

Các phái đoàn trong Tông môn Tổ sư thiền đến viếng trường hạ:

 Ngày 25.05.2015 nhằm ngày 08.04 năm Ất Mùi, Thượng tọa Thích Truyền Tứ hướng dẫn đoàn Phật tử về tham dự lễ khai hạ, cúng dường tịnh tài, tịnh vật cho đại chúng, đồng thời còn phát quà cho bà con Phật tử cùng học sinh nghèo nơi đây.

Cùng ngày còn có phái đoàn của Chùa Thiên Trì, Chùa Phật Đà, Chùa Huệ Quang, ... và các hành giả cùng các bậc lão tham trong tông môn về tham dự lễ khai hạ.

Ngày 06.06.2015 nhằm ngày 20.04 năm Ất Mùi, Thượng tọa Thích Minh Hòa phó hóa chủ Trường hạ Thiền đường Linh Sơn, Thượng tọa Thích Giác Thắng phó hóa chủ, Thiền tự Quy Sơn cùng chư Ni và Phật tử hành giả tham Tổ sư thiền về cúng dường trường hạ Thiền đường Linh Sơn.

Thượng tọa Thích Minh Hòa phó hóa chủ chia sẻ kinh nghiệm tu tập với đại chúng.

Thượng tọa Thích Minh Hòa phó hóa chủ trường hạ thay mặt chư tôn đức tác bạch cúng dường.

  •    Cùng ngày còn có Thượng tọa Thích Minh Thành phó hóa chủ, cùng Thượng tọa Thích Nhuận Thiền và Chư ni Tịnh thất Giác Khai về cúng dường. 

  •    Ngày 12.06.2015 nhằm ngày 26.04 năm Ất Mùi, Thượng tọa Thích Huệ Minh chánh thư ký Trường hạ hướng dẫn Phật tử Chùa Thiên Trì về cúng dường. 

 

Thượng tọa Thích Huệ Minh chánh Thư ký trường hạ tác bạch cúng dường tại trai đường và chụp hình lưu niệm với đoàn tại thiền đường.

  •    Cùng ngày, còn có Thượng tọa Thích Duy Trấn, Trụ trì Chùa Liên Hoa, Hóa chủ Trường hạ hướng dẫn đoàn gồm Chư Tăng và Phật tử về cúng dường.

Thượng tọa Thích Duy Trấn hóa chủ trường hạ chia sẻ kinh nghiệm tu tập và thăm hỏi sức khỏe đại chúng.

  •    Ngày 16.06.2015 nhằm ngày 01.05 năm Ất Mùi, Thượng toạ Thích Thiện  Đức - trụ trì Thiền Đường Liễu Quán I, Phó ban Thừa kế Tông Phong - hướng dẫn đoàn gồm Phật tử và hành giả tham thiền về Thiền đường Linh Sơn cúng dường tịnh tài, tịnh vật hỗ trợ cho hành giả Trường hạ an tâm tu tập.

Thượng tọa Thích Thiện Đức Phó ban thừa kế tông phong tác bạch cúng dường. Hòa thượng Thích Minh Hiền thiền chủ kiêm chủ hương cảm tạ.

  •    Ngày 18.06.2015  nhằm ngày 03.05 năm Ất Mùi, Thượng toạ Thích Nhật Thanh - trụ trì Chùa Giác Chơn, Cái Bè Tiền Giang; Đại đức Thích Trung Minh - trụ trì Thiền viện Hải Đức, Q.8 Tp.HCM cùng hướng dẫn đoàn gồm chư tôn đức Tăng và Phật tử viếng thăm và cúng dường trường hạ

Đại đức Thích Trung Minh trụ trì Thiền viện Hải Đức thay mặt chư Tăng  và Phật tử tác bạch cúng dường. Hòa thượng Thích Minh Hiền thiền chủ kiêm chủ hương cảm tạ

  •    Ngày 20.06.2015 nhằm ngày 05.05 năm Ất Mùi, Thượng toạ Thích Thanh Phong trụ trì Tổ Đình Vĩnh Nghiêm cùng Chư tôn đức Tăng về thăm viếng Trường hạ.

Thượng tọa Thích Thanh Phong trụ trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm cùng chư tôn đức Tăng và Phật tử viếng thăm trường hạ và dùng cơm thân mật với thiền đường.

  •    Cùng ngày còn có đoàn Bác sĩ từ thiện Hoa Sen đến Thiền Đường Linh Sơn khám và chữa bệnh cho Tăng - Ni và hành giả trường hạ. Ngoài ra, còn trị bệnh cho dân và phát quà cho học sinh nghèo nơi đây.

Ngày 22.06.2015 nhằm ngày 07.05 năm Ất Mùi, Thượng toạ Thích Minh Thọ cùng Chư tôn đức Tăng - Ni Chùa Tam Bảo hướng dẫn đoàn gồm Phật tử và hành giả tham thiền về Thiền Đường Linh Sơn cúng dường tịnh tại, tịnh vật trợ duyên cho hành giả an cư.

Cùng ngày còn có nhóm Phật tử ở Thủ Đức và Phật tử ở Gia Lào do Cô Diệu Hoa làm trưởng đoàn cũng về Thiền đường cúng dường Trường hạ.

Ngày 27.06.2015 nhằm ngày 12.05 năm Ất Mùi, Đại đức Thích Thiện Hưng trụ trì chùa Long Quang (Hóc Môn) hướng dẫn đoàn Phật tử về Thiền đường Linh Sơn cúng dường Trường hạ.

Cùng ngày còn có Thượng toạ Thích Minh Thọ cùng Chư tôn đức do Đại đức Thích Tâm Trì trụ trì Tịnh thất Khánh Vân Chánh Pháp (huyện Đa Huoai, Lâm Đồng) cùng với Phật tử về Thiền đường Linh Sơn cúng dường Trường hạ.

Ngoài ra còn có Đại đức Thích Tâm Toàn hướng dẫn đoàn Phật tử Chùa Phật Quang (Đồng Tháp) về Thiền đường Linh Sơn cúng dường Trường hạ.

Đoàn Bác sĩ đông y do Y sĩ Quý hướng dẫn lên khám và chữa bệnh cho Tăng Ni Trường hạ.

Ngày 28.06.2015 nhằm ngày 13.05 năm Ất Mùi, Ni sư Thích nữ An Hương - trụ trì chùa Pháp Thành I thuộc Q.6 Tp. HCM, là phó hóa chủ Trường hạ - hướng dẫn đoàn gồm Chư tôn đức Ni và Phật tử cùng hành giả tham thiền về Thiền đường cúng dường Trường hạ.

Ngày 02.07.2015 nhằm ngày 17.05 năm Ất Mùi, Đại đức Thích Nhuận Thông - trụ trì Tịnh Xá Phước Đức thuộc TP. Đà Lạt hướng dẫn đoàn Phật tử về Thiền đường Linh Sơn cúng dường Trường hạ.