THÀNH PHẦN BAN CHỨC SỰ HẠ TRƯỜNG LINH SƠN

13g30 ngày 31/05/2020 nhằm ngày mùng 09 tháng 04 nhuần năm Canh Tý, tại Thiền viện Linh Sơn diễn ra Lễ tác pháp an cư cho Chư tôn đức Tăng Ni nhập hạ.

An cư ba tháng theo luật truyền,

Cửu tuần tu học kết thiện duyên.

Phước trí trang nghiêm tròn hạ lạp

Cùng nhau vâng giữ mối đạo thiền. 

Vào lúc 19g00  cùng ngày, Ban Tổ chức Hạ trường tiến hành cuộc hợp  bầu Ban chức sự, nhằm ổn định trang nghiêm đạo tràng, tạo mọi điều kiện thắng duyên để hành giả tham dự khóa thi tuyển Phật trường, hầu mong ngày công phu sớm thành khối làm lợi ích cho tự thân và Phật tử chánh tín hữu duyên.

Thân như bóng chớp chiều tà,

Cỏ xuân tươi tốt, thu qua rụng rời

Sá chi suy thạnh việc đời,

Thạnh suy như hạt sương rơi đầu cành. 

BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ PL. 2564 - DL. 2020

TẠI THIỀN VIỆN LINH SƠN

Chủ hương kiêm Thiền chủ: HT. Thích Minh Hiền

Phó thiền chủ: TT. Thích Minh Hòa, TT. Thích Thiện Chiêu

Hóa chủ: HT. Thích Duy Trấn

Phó hóa chủ: TT. Thích Truyền Tứ, NS. Thích Nữ An Hương

Chánh thư ký: TT. Thích Huệ Minh

Liên chúng trưởng: ĐĐ. Thích Thiện An

Chúng trưởng Tăng: ĐĐ. Thích Lệ Đạo 

Chúng trưởng Ni: SC. Thích nữ Vạn Hữu

Chúng phó Ni: SC. Thích nữ Pháp Kiều

Tri sự: ĐĐ. Thích Nhuận Quy

Phó thư ký: SD. Thích Nhuận Long

Thủ quỹ: SD. Thích Nhuận Bổn

Tri khách: ĐĐ. Thích Nhuận Chấn, ĐĐ. Thích Pháp Đức

SC. Thích nữ Hương Thiện, TX. Thích nữ Lệ Quỳnh

Tri khố: SD. Thích Nhuận Bổn, SD. Thích Nhuận Bảo

Kiền chùy: ĐĐ. Thích Thiện Tài

Hương đăng: ĐĐ. Thích Huệ Quang

Tuần hương Tăng: ĐĐ. Thích Phước Tấn, ĐĐ.Thích Huệ Nhã, ĐĐ. Thích Trung Chánh

Tuần hương Ni: SC. Thích nữ Pháp Kiều, SC. Thích nữ Vạn Hữu, SC. Thích nữ Hương Tín, SC. Thích nữ Thủy Liên

Y tế: ĐĐ. Thích Thiện An, ĐĐ. Thích Nhuận Quy

Hành đường: ĐĐ. Thích Pháp An, ĐĐ. Thích Từ Niệm, ĐĐ. Thích Huệ Pháp, SC. Thích nữ Chơn Từ .

Đồng thời Ban chức sự thống nhất thông qua thời khóa tu tập của khóa An cư kiết hạ như thường niên. Mỗi ngày hành giả dụng công trên Thiền đường với thời gian là 10g30 phút  

Thân này chẳng nhầm đời này độ, 

Đợi đến đời nào độ lấy thân.

                 hoặc            Kiếp này chẳng gắng chuyên tu, 

                         Còn e kiếp khác công phu lỡ làng.

3g30: Thức chúng

4g00 - 6g00: Tọa hương - Đi hương

6g00: Tiểu thực

7g30 - 11g00: Tọa hương - Đi hương 

11g00: Thọ trai

12g00: Chỉ tịnh

13g00: Thức chúng

14g00 - 17g00: Tọa hương - Đi hương 

17g00: Dược thạch

19g00 - 21g00: Tọa hương - Đi hương 

21g30: Chỉ tịnh 

Cơm đi cháo đến, chớ để tháng ngày che diện mục

Chuông kêu bảng gọi, thường đem sanh tử gắn đầu tâm.

HÃY THAM ĐI!

Tin, Ảnh: Phước Trí  .