Phật Sự - An Cư Kiết Hạ PL. 2558 DL. 2014 - Thiền Đường Liễu Quán I - Kỳ V

Ngày 06 tháng 07 năm 2014 nhằm ngày 10.06 Al, Thượng tọa Thích Huệ Minh hướng dẫn đoàn gồm hành giả và Phật tử về thăm trường hạ và nấu cúng dường trai phạn buổi trưa và chiều cho đại chúng. Ngoài ra, Thượng tọa còn dành thời gian để nói chuyện, động viên và chia sẽ kinh nghiệm tu tập với đại chúng.

Cùng ngày còn có phái đoàn hành giả tu Tổ sư thiền do đại đức Thích Thiện Nguyện ở Thiền thất Chùa Tam Bảo Rạch Giá hướng dẫn về Thiền Đường Liễu Quán I cúng dường trường hạ trợ duyên cho hành giả an tâm tu tập.

Ngoài ra còn có phái đoàn Phật tử do đại đức Thích Thiện Lực hướng dẫn về cúng dường trường hạ.

Ngày 07 tháng 07 năm 2014 nhằm ngày 11.06 Al, Phái đoàn Phật tử Chùa Từ Quang - Tp. Cà Mau do Thượng tọa Thích Phước Lợi - Phó Ban trị sự tỉnh Cà Mau; Trưởng Ban trị sự Tp. Cà Mau hướng dẫn về Thiền Đường Liễu Quán I cúng dường trợ duyên cho hành giả tu Tổ sư thiền.

  

 Ngày 20.07.2014 nhăm ngày  24.06 Giáp Ngọ, Phái đoàn do Đại đức Thích Pháp Thông thuộc chùa Huyền Trang Q. Nhà Bè hướng dẫn đến viếng Thiền đường và cúng duờng Trường hạ.


Ngoài ra, trong ngày còn có nhóm Bác Sĩ Thiện Nguyện Tp.HCM xuống phát thuốc và khám chữa bệnh cho đại chúng trường hạ.