Phật Sự - An Cư Kiết Hạ PL . 2558 DL . 2014 - Thiền Đường Liễu Quán I - Kỳ IV

Ngày 7 tháng 6 năm 2014 nhằm ngày 10.05 Al, Đoàn Phật tử Gò Vấp TP. HCM đến viếng thăm trường hạ và cúng dường gieo duyên với pháp môn Tổ Sư Thiền.

Ngày 8 tháng 6 năm 2014 nhằm ngày 11.05 Al, Đoàn Phật tử do Thượng tọa Thích Tắc Quang hướng dẫn về thăm và cúng dường trường hạ.

Cùng ngày còn có đoàn do Thượng tọa Thích Huệ Minh hướng dẫn về cúng dường trường hạ đồng thời còn có buổi nói chia sẽ kinh nghiệm tu tập với đại chúng.

Ngày 12 tháng 6 năm 2014 nhằm ngày 15.05 Al, Đoàn Phật tử tiểu thương  Chùa Từ Quang (Ngãi Giao) do Đại đức Thích Vĩnh Tế hướng dẫn về cúng dường trường hạ.

Ngày 14 tháng 6 năm 2014 nhằm ngày 17.05 Al, Đoàn Phật tử TP. Biên Hòa do Sư Cô Sang - Sư Cô Quang hướng dẫn về thăm viếng trường hạ và cúng dường.

Ngày 15 tháng 6 năm 2014 nhằm ngày 18.05 Al, Đoàn Phật tử và hành giả Tổ sư thiền do Ni sư An Hương trụ trì Chùa Pháp Thành I, Q.6 Tp.HCM hướng dẫn về cúng dường trường hạ.

Ngày 16 tháng 6 năm 2014 nhằm ngày 19.05 Al, Hòa thượng Thích Duy Trấn - Trụ trì chùa Liên Hoa Q.11 - Cố vấn tông phong Tổ sư thiền - về chia sẽ kinh nghiệm tu tập và trợ duyên về tịnh tài và tịnh vật cho Ban lãnh đạo trường hạ và hành giả an tâm tu tập.

Ngoài ra còn có đoàn do Đại đức Thích Huệ Chí - Trụ trì chùa Long Sơn, Tịnh Biên, An Giang - về thăm Thiền đường và cúng dường trường hạ.

Ngày 18 tháng 6 năm 2014 nhằm ngày 21.05 Al, Nhóm Phật tử do Cô Nhi Q.6 Tp.HCM về cúng dường trường hạ.


Ngày 21 tháng 6 năm 2014 nhằm ngày 24.05 Al, Phái đoàn Phật tử Q.3 Tp.HCM về cúng dường trường hạ.

 Ngày 22 tháng 6 năm 2014 nhằm ngày 25.05 Al, Phái đoàn Phật tử do Quý Sư Cô Chùa Liên Hoa (Bình Chánh) hướng dẫn đoàn về cúng dường trường hạ.

Cùng ngày còn có đoàn Phật tử Hoc Môn do sư Chân Trí hướng dẫn đến viếng Thiền đường và cúng dường trường hạ.

Ngoài ra còn có đoàn do Cô Mai - Quán cơm chay Tịnh Tâm Q.1 Tp.HCM về cúng dường trai tăng hạ trường.

Còn có Phái đoàn do Thượng tọa Giác Tính (Trụ trì Thiền Viện Hư Vân - Long Xuyên) - Ni sư Niên Liên (Trụ trì Tịnh Thất Ngọc Hưng - Tp. Cần Thơ) về cúng dường trường hạ.

Đoàn Phật tử Chùa Thiên Trì - Bình Chánh - do Thượng tọa Thích Huệ Minh hướng dẫn về trợ duyên về tịnh tài và tịnh vật cho Ban Chức sự và hành giả trường hạ an tâm dụng công trong 3 tháng an cư. Ngoài ra Thượng tọa còn động viên và chia sẽ kinh nghiệm tu tập với đại chúng trường hạ.


Ngoài ra còn có phái đoàn do Đại đức Thích Pháp Nhẫn hướng dẫn về cúng dường trường hạ.

Ngày 23 tháng 6 năm 2014 nhằm ngày 27.05 Al, Thượng tọa Đồng Thường hướng dẫn đoàn hành giả Tổ sư thiền về thăm viếng, cúng dường và chia sẽ kinh nghiệm tu tập với đại chúng trường hạ.

Ngày 28 tháng 6 năm 2014 nhằm ngày 02.06 Al, Đoàn Phật tử Tây Ninh cũng về Thiền đường cúng dường trường hạ.

Ngày 29 tháng 6 năm 2014 nhằm ngày 03.06 Al, Sau chuyến Phật sự ở Thiền đường Từ Ân (Mỹ) Hòa thượng Thích Minh Hiền - Trưởng tông phong Tổ sư thiền: Trụ trì Chùa Phật Đà và Thiền Viện Linh Sơn -  ghé thăm trường hạ, cúng dường tịnh tài để đại chúng trường hạ an tâm tu tập.

Trong ngày còn có Đoàn Bác Sĩ Hoa Sen đến Thiền đường khám và chữa bệnh cho đại chúng trường hạ.

Cùng ngày còn có đoàn Phật tử Biên Hòa do Sư cô Quang hướng dẫn về cúng dường trường hạ. 

Ngoài ra còn có Đoàn Phật tử ở Cần Thơ do Sư cô Quế  hướng dẫn đã đến Thiền đường và cúng dường tịnh tài và tịnh vật cho trường hạ.

Còn có Nhóm do Đông Y Quý hướng dẫn về thăm và cúng dường trường hạ.

Ngày 04 tháng 07 năm 2014 nhằm ngày 08.06 Al, Tịnh xá Ngọc Định - Vĩnh Châu - Sóc Trăng - do Ni sư Thích Nữ Huệ Liên hướng dẫn đoàn Phật tử về Thiền Đường Liễu Quán I cúng dường trường hạ.