Phật sự - An Cư Kiết Hạ PL 2558 DL 2014 - Thiền Đường Liễu Quán I - Kỳ III - Ban Giáo Thọ giảng trong Trường hạ Tông Phong Tổ Sư Thiền -

Ngày 17.05.2014 nhằm ngày 19.04 Giáp Ngọ, Thượng tọa Thích Thiện Đức - Trụ trì Thiền Đường Liễu Quán I - có một buổi nói chuyện với đại chúng Trường hạ.

         Vào lúc 09g00 ngày 25.05.2014 nhằm ngày 27.04 Giáp Ngọ, Thượng tọa Thích Đồng Thường - Cố vấn Thiền đường Pháp Thành II - có buổi nói chuyện với đại chúng trường hạ.

 

        Ngày 31.05.2014 nhằm ngày 03.05 Giáp Ngọ, Thượng tọa Thích Minh Thành - Trụ trì chùa Thiện Quang - có buổi nói chuyện với đại chúng.

 

        Ngày 01.06.2014 nhằm ngày 04.05 Giáp Ngọ, Thượng tọa Thích Minh Hòa - Cố vấn Tu Viện Thanh Long và Thượng tọa Thích Nhựt Tây - Trụ Trì Thiền Tự Quy Sơn đến thăm sức khỏe đại chúng trường hạ, hỗ trợ tịnh tài để đại chúng an tâm tu tập, đồng thời động viên, sách tấn đại chúng.

        Cùng ngày vào lúc 19g00 có buổi nói chuyện của Ban lãnh đạo trường hạ về sinh hoạt của đại chúng trong nửa tháng chuyên tu.

  

      Ngày 02.06.2014 nhằm ngày 05.05 Giáo Ngọ, vào lúc 20g00 tại Thiền Đường Liễu Quán I, nơi tổ chức Khóa ACKH PL. 2558 cho Tông môn Tổ sư thiền, đã diễn ra một buổi tiệc nhỏ mừng ngày sinh và tưởng nhớ đến Ân sư Thượng Duy Hạ Lực. Trong không khí vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc vì nhờ có Ân sư hành giả mới có được ngày hôm nay.

       Vào lúc 09g00 ngày 08.06.2014 nhằm ngày 11.05 Giáp Ngọ, TT. Thích Huệ Minh hướng dẫn đoàn Phật tử Chùa Thiên Trì ra cúng dường Trường hạ đồng thời Thầy còn dành thời gian nói chuyện với đại chúng.


         Vào lúc 19g00 ngày 12.06.2014 nhằm ngày 15.05 Giáp Ngọ, Thượng Tọa Thích Thiện Đức - Trụ Trì Thiền Đường Liễu Quán I ; Hóa Chủ Khóa ACKH_2014 - có buổi nói chuyện với đại chúng Trường hạ.

 

       Ngày 16.06.2014 nhằm ngày 19.05 Giáp Ngọ, Hòa thượng Thích Duy Trấn - Trụ Trì Chùa Liên Hoa ; Cố Vấn Tông Phong Tổ Sư Thiền. Hòa thượng có buổi chia sẻ kinh nghiệm tu tập với đại chúng Trường hạ.

 

       Ngày 22.06.2014 nhằm ngày 25.05 Giáp Ngọ, Thượng tọa Thích Huệ Minh - Trụ Trì Chùa Thiên Trì ; Thành viên Ban Thừa Kế Tông Phong - có buổi nói chuyện với đại chúng Trường hạ

 

         Vào lúc 09g00 ngày 24.06.2014 nhằm ngày 27.05 Giáp Ngọ, Thượng tọa Thích Đồng Thường hướng dẫn đoàn gồm Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Nam, Nữ hành giả tham Tổ sư thiền về Thiền đường cúng dường Trường hạ và có buổi chia sẻ kinh nghiệm tu tập cùng đại chúng.

       

Vào lúc 09g30 ngày 29.06.2014 nhằm ngày 03.06 Giáp Ngọ, Thượng tọa Thích Minh Thành - Trụ Trì Chùa Thiện Quang - về thăm viếng Trường hạ và có buổi chia sẻ với đại chúng về kinh nghiệm tu tập.


        Vào lúc 19g00 ngày 30.06.2014 nhằm ngày 04.06 Giáp Ngọ, Thượng Tọa Thích Minh Thiền - Trụ Trì Chùa Tam Bảo ; Thiền chủ Khóa ACKH_2014 có buổi nói chuyện với đại chúng Trường hạ.


        Vào lúc 14g00 ngày 06.07.2014 nhằm ngày 10.06 Giáp Ngọ, TT. Thích Huệ Minh hướng dẫn đoàn Phật tử chùa Thiên Trì đến thăm trường hạ và cúng dường. Thượng tọa còn dành thời gian lên nói chuyện với đại chúng.

     Vào lúc 09g00 ngày 14.07.2014 nhằm ngày 18.06 Giáp Ngọ, HT. Thích Minh Hiền - Trưởng Tông Phong Tổ Sư Thiền ; Trụ Trì Chùa Phật Đà và Thiền Viện Linh Sơn -  Hòa thượng dù Phật sự đa đoan nhưng vẫn dành thời gian quan tâm và lo lắng cho hành giả đang an cư. Ngài đã 3 lần đến viếng thăm đại chúng Trường hạ, Ban chức sự và Ban lãnh đạo. Ngài đã dành thời gian 2 tiếng 09g00 - 11g00 nói chuyện với đại chúng về Sư Phụ Thích Duy Lực về chuyến đi thăm Thiền Đường Từ Ân (Mỹ) và chia sẻ kinh nghiệm tu tập với đại chúng.

       Vào lúc 19g00 ngày 08.07.2014 nhằm 12.06 Giáp Ngọ, TT. Thích Thiện Đức - Hóa Chủ Khóa An Cư Kiết Hạ ; Trụ Trì Thiền Đường Liễu Quán I - có buổi nói chuyện với đại chúng về đề tài Khoa Học và Thiền Tông.

 

 Vào lúc 19g00 ngày 16.07.2014 nhằm ngày 20.06 Giáp Ngọ, TT. Thích Thiện Đức - Hóa chủ khóa An cư kiết hạ - có buổi tâm sự và những ưu tư của thầy đối với Tăng - Ni trong cuộc đời tu tập và hoằng pháp của mình.

Vào lúc 09g00 ngày 17.07.2014 nhằm ngày 21.06.2014 Giáo Ngọ, TT. Thích Minh Thành - Trụ trì chùa Thiện Quang - có buổi nói chuyện với đại chúng.

Vào lúc 09g00 ngày 23.07.2014 nhằm ngày 27.06 Giáp Ngọ, TT. Thích Đồng Thường hướng dẫn đoàn gồm Tăng, Ni, hành giả về cúng dường trường hạ, chia sẻ kinh nghiệm tu tập với đại chúng.

 

 

Tin: Phước Trí